Kirjan julkistamistilaisuus ja näyttely, Galleria Heino

Kristiina Uusitalon uusi kirja valottaa yli kolmenkymmenen vuoden taiteilijan taivalta

Parvs Publishing ja Galleria Heino julkaisevat Kristiina Uusitalon (s. 1959) taidetta käsittelevän teoksen, joka on tähän astisista laajin taiteilijan uraa ja taidetta esittelevä julkaisu. Runsaasti kuvitettu 184-sivuinen teos sisältää kaksi taiteilijan tuotantoa käsittelevää esseetä, jotka ovat kirjoittaneet taidehistorioitsijat Björn Springfeldt (1941) ja Juha-Heikki Tihinen (1973). Kristiina Uusitalo on eräs tunnetuimpia suomalaisia taidemaalareita, jonka uusin julkinen teos Valon varassa paljastettiin syksyllä 2014 Malmin sairaalan aulassa.

Taiteilija debytoi vuonna 1977 ja hänen teoksiaan on kaikissa merkittävissä Suomen taidemuseoissa ja yksityiskokoelmissa niin koti- kuin ulkomailla. Uusitalo on tunnettu oman tiensä kulkijana, jonka teokset kommentoivat laajasti nykytaiteen ja taidehistorian ilmiöitä. Hänen teoksensa ovat pureutuneet muun muassa kansallismaisemiin, näkyvyyteen ja maalaustaiteen mahdollisuuksiin mitä erilaisimmilla tavoilla, joita hän on aina käsitellyt johdonmukaisesti oman taiteellisen ilmaisunsa ja työskentelynsä keinoin.

Björn Springfeldt kirjoittaa seuraavasti: “Kuvat välittävät energian kokemusta ja ikuista muutosta, yhdestä tilasta toiseen. Usein koemme sokaistumisen, kuten silloin kun katsomme suoraan aurinkoon ja kaikki mustenee. Tai kohtaamme heijastuksen, joka ylittää rajan kuvan tilassa ja siinä jossa elämme.” Uusitalo on yllätyksien ja suurien kokemuksien tulkitsija, jonka teokset puhuvat sekä tunteitamme että älyämme koskettavalla tavalla.

Julkaisun yhteydessä Galleria Heinon Studiossa järjestetään myös Uusitalon viimeisimpiä maalauksia esittelevä näyttely, joka on avoinna 9.1.-1.2. 2015.

Teoksen julkaisutilaisuus ja näyttelyn avajaiset järjestetään 8.1. 2015 kello 18.00-20.00 Galleria Heinossa.

Kristiina Uusitalos över 30 år långa karriär som konstnär belyses i en nyutkommen bok.

Parvs Publishing och Galleria Heino ger ut ett verk som behandlar Kristiina Uusitalos (f. 1959) konst. Publikationen är den hittills mest omfattande översikten av konstnärens konst och karriär. Konsthistorikerna Björn Springfeldt (1941) och Juha-Heikki Tihinen (1973) bidrar med två essäer till det rikligt illustrerade verket på 184 sidor. Kristiina Uusitalo är en av Finlands mest kända målare. Buren av ljus, hennes senaste offentliga verk, avtäcktes hösten 2014 i Malms sjukhus entréhall.

Konstnären debuterade 1977 och hennes verk finns i alla betydande Finska konstmuseer, samt i privatsamlingar både i hemlandet och utomlands. Uusitalo är känd för att gå sin egen väg. Hennes verk behandlar ingående samtidskonstens och konsthistoriens fenomen. Hon har gått på djupet bland annat med nationallandskapet, synlighet och måleriets möjligheter. Sina ämnen har hon närmat sig på många olika sätt, och har alltid behandlat dem med en konsekvens som bygger på det egna konstnärliga uttrycket och arbetandet.

Björn Springfeldt skriver på följande sätt: ”Bilderna förmedlar en upplevelse av energi och evig förändring, från ett tillstånd till ett annat. Ofta möts vi av en bländning, som att titta in i solen och allt blir svart. Eller vi möts av speglingen, som överbryggar gränsen mellan bildens rum och det jag lever i.” Uusitalo tolkar överraskningar och de stora upplevelserna, och hennes verk talar på ett berörande sätt till både känslor och intellekt.

I samband med utgivningen ordnas också en utställning i Galleria Heinos Studio. På utställningen, som är öppen 9.1.-1.2. 2015, kan man se Uusitalos senaste målningar.
Utgivningstillfället för boken och utställningens vernissage ordnas 8.1.2015 klockan 18.00-20.00 i Galleria Heino.

Juha-Heikki Tihinen